Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Zespół Placówek Oświatowych nr 5

Witamy na naszej stronie internetowej !

 

 


Szanowni Państwo,
od 25 maja 2020 roku ruszają w szkole konsultacje dla uczniów klas VIII ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych, z których od 16 do 18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty. Konsultacje są dobrowolne dla ucznia.
W konsultacjach nie może wziąć udziału uczeń, który pochodzi z domu gdzie jest kwarantanna. Do placówki może wejść wyłącznie zdrowe dziecko bez objawów chorobowych.
Rodzic, który zdecyduje się na konsultacje jest zobowiązany, najpóźniej na 2 dni robocze do godziny 12.00, złożyć podpisaną deklarację i oświadczenie (załącznik 7 i 8 dostępny na naszej stronie internetowej sp7skarzysko.szkolna.net. Dokumenty należy przesłać na naszą skrzynkę e-mailową, lub dostarczyć osobiście, wrzucając do skrzynki umieszczonej w przedsionku szkoły (wejście główne do szkoły).
W drodze do szkoły powinna być zachowana zasada noszenia maseczek. W szkole dziecko zdejmuje maseczkę przed wejściem na konsultacje. Rodzic nie może wejść na teren budynku. Informacja o chęci wejścia do szkoły przyjmowana jest telefonicznie
pod numerem 41/25-12-408, pracownik wychodzi i odbiera ucznia.
Dziecko przy wejściu będzie miało mierzoną temperaturę. Osoby z temperaturą powyżej 37st. C nie będą mogły wejść do budynku i będą odsyłane do domu. Gdy nauczyciel w trakcie konsultacji będzie miał przypuszczenia co do stanu zdrowia dziecka, ma obowiązek dzwonić do rodzica z prośbą o pilny odbiór. Dziecko do czasu przyjścia opiekuna umieszczone zostanie w izolatce. Po chorobie dziecko będzie mogło wrócić na konsultacje pod warunkiem złożenia w szkole zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia.

Procedura bezpieczeństwa dostępna jest do wglądu na naszej stronie internetowej.
Oryginał dokumentu znajduje się w sekretariacie szkoły.
 

Na konsultacje można się zapisać wg podanego harmonogramu.

PONIEDZIAŁEK:
wychowanie fizyczne - p. Krystyna Warwas, godz. 8.00 – 9.00
geografia – p. Agnieszka Chojnacka, godz. 9.00 – 10.00
informatyka – p. Renata Bryś, godz. 9.00 – 10.00

WTOREK:
Język polski – p. Iwona Baumert, godz. 10.00 – 11.00
Język angielski – p. Iwona Latos, godz. 10.00 – 11.00
Matematyka – p. Piotr Leski, godz. 11.00 – 12.00

ŚRODA:
Chemia – p. Agnieszka Kwiatkowska, godz 9.00 – 10.00
Fizyka – p. Agnieszka Kwiatkowska, godz. 10.00 – 11.00
Historia – p. Karina Żmijewska, godz. 8.30 – 9.30

CZWARTEK:
Biologia – p. Katarzyna Banaczek, godz. 11.00 – 12.00
Język niemiecki – p. Agnieszka Kaczmarek, godz. 10.00 – 11.00

PIĄTEK:
Wychowanie fizyczne – p. Rafał Sokołowski, godz. 10.00 – 11.00
WOS / EDB – p. Tomasz Sekuła, godz. 9.00 – 10.00

 

STYPENDIA - DECYZJE

Wydawanie decyzji stypendialnych przyznających stypendium szkolne  za okres styczeń – czerwiec 2020 r. odbędzie się

w dniu 28 maja 2020 r. (czwartek).

Decyzje dla dzieci ze skarżyskich publicznych szkół podstawowych będą do odebrania w szkołach, do których uczęszczają dzieci. Jeżeli posiadacie Państwo dziecko w danej szkole podstawowej i kolejne  w szkole ponadpodstawowej lub placówce edukacyjno – wychowawczej to wszystkie decyzje dotyczące całej  rodziny będzie można odebrać w szkole podstawowej.

 

Osoby odbierające decyzje stypendialne proszone są o posiadanie maseczek i rękawiczek ochronnych.

Przed wejściem prosimy o kontakt telefoniczny 41/25-12-408 – pracownik do Państwa wyjdzie przed budynek.

 

 

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

na rok szkolny 2020/2021

 

 

Zapraszamy do zapoznania się

z Procedurami bezpieczeństwa

>>> KLIK <<<

Terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

na rok szkolny 2020/2021

Zmiana terminu  egzaminu ósmoklasisty wpłynęła na przesunięcie terminu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Z uwagi na duże znaczenie tej kwestii dla dyrektorów, nauczycieli, uczniów i rodziców przekazujemy do konsultacji projekt harmonogramu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021. Uwzględnia on m.in. nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych.

Do wiadomości dołączamy projekt harmonogramu rekrutacji oraz komunikat MEN w tej sprawie. Prosimy o zapoznanie się z materiałami oraz przekazanie ich pracownikom Państwa placówki. Jednocześnie zachęcamy do udziału w konsultacjach.

Uwagi i opinie prosimy przekazywać drogą elektroniczną na adres mailowy konsultacje_rekrutacja@men.gov.pl do 13 maja br. do godz. 12.00.

Z wyrazami szacunku

Dariusz Piontkowski

Minister Edukacji Narodowej

Załączniki:

1. Projekt harmonogramu rekrutacji na rok szkolnych 2020/2021 – konsultacje – plik word

2. Projekt harmonogramu rekrutacji na rok szkolnych 2020/2021 – konsultacje – plik pdf

3. Terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych – konsultacje –komunikat MEN

 

 

Dyrektor PCRE Marzena Sala informuje

o wznowieniu pracy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

Poradnia pracuje w godzinach 8:00 - 15.30.

Prosimy o śledzenie naszej strony internetowej, gdzie zamieszczamy bieżące informacje.

>>> KLIK <<<

Obchody świąt narodowych w SP nr 7 – zdalnie

Z okazji zbliżających świąt narodowych : Święto Flagi oraz Święto Narodowe Konstytucji Trzeciego Maja uczniowie SP 7  postanowili zdalnie przypomnieć o tych  ważnych  dla Polaków wydarzeniach . Klasy 4 dowolną techniką wykonały prace - Moja Flaga natomiast uczniowie z klas 5 i 6 recytowali wiersze o Konstytucji 3 Maja. Koordynatorami  tego projektu byli p. Karina Żmijewska oraz p. Tomasz Sekuła.

>>> KLIK <<<

 

Święto Konstytucji 3 maja

Nadzieję daje muzyka .

O tej nadziei i wolności przed świętem Trzeciego Maja - zaśpiewajmy !

Dla chętnych nuty do gry . Do dzieła !  Witaj , Maj !   

 

>>> Mazurek 3 maja  - Witaj majowa jutrzenko - KLIK <<<

>>> Chłopcy z Placu Broni - Kocham wolność - KLIK <<<

>>> Tekst oraz nuty - Witaj majowa jutrzenko - KLIK <<<
 

Drodzy Rodzice,

ze względów sanitarno – epidemiologicznych,

kształcenie na odległość w szkołach zostaje przedłużone

do dnia 24 maja 2020 roku.

Prosimy śledzić na bieżąco stronę internetową naszej szkoły, Kuratorium Oświaty w Kielcach

oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

Egzamin ósmoklasisty odbędzie się w terminie od 16 do 18 czerwca.

Termin dodatkowy odbędzie się od 7 do 9 lipca.

Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca. Szkoły otrzymają również wtedy zaświadczenia.

Światowy Dzień Książki - 23 kwietnia 2020

 

>>> KLIK <<<

 

 

Małgorzata Żelaśkiewicz 2a

Natalia Kwapisz 2a

 

22 kwietnia - Dzień Ziemi 


Kochani ,zawsze , ale w tym dniu szczególnie pamiętajmy o tym, miejmy pokorę wobec Ziemi . 


" Ziemia jest twoim okrętem , nie siedzibą .." św. Augustyn


"Earth song  "z dedykacją dla wszystkich miłujących Ziemię ...

>>> KLIK <<<

 

Akcja

Dzieci uczą Rodziców

 

 

Próbny egzamin ósmoklasisty

dla chętnych 

>>> Arkusze i odpowiedzi KLIK <<<

 

 

 

 

 

Zapraszamy do zakładki >>> BIBLIOTEKA<<<

 

 

W sobotę 4  kwietnia br., stała się ogromna tragedia, spaliło się mieszkanie w Skarżysku -Kamiennej. Rodzina, tuż przed świętami wielkanocnymi, w dobie pandemii, straciła dach nad głową. Dzieci tej rodziny, która ucierpiała w pożarze to uczniowie Szkoły Podstawowej nr 7, społeczność szkolna organizuje pomoc i zwraca się z prośbą o wsparcie dla ofiar pożaru.

 

Kochani Mieszkańcy Skarżyska – Kamiennej,

zwracamy  się z ogromną prośbą, do wszystkich ludzi dobrej woli, o wsparcie materialne i finansowe dla rodziny z naszej szkoły (SP-7), którzy stracili w pożarze (04.04.2020) dach nad głową oraz wszystkie dobra materialne niezbędne do codziennego życia.

Po zabezpieczeniu podstawowych potrzeb rodziny, niezbędna jest obecnie pomoc materialna  i finansowa: ubrania dla chłopca 14 lat – roz.172 oraz dziewczynki 10 lat – roz.146, przybory szkolne, a także liczy się każda złotówka, aby wyremontować mieszkanie.

To dla nas wszystkich czas próby i solidarności z ludzkim nieszczęściem – wszyscy razem na pewno damy radę.

W sprawie ewentualnej pomocy prosimy o kontakt  z pedagogiem szkolnym e-mail: k.grzela.zpo5@op.pl  lub sekretariatem szkoły (SP-7) 41/25-12-408

w godz. 8.00 – 12.00,  e-mail: sp7.skarzysko@op.pl 

Przekazujemy nr konta Rady Rodziców SP 7, na który można wpłacać pieniądze dla rodziny. Konieczny dopisek „pogorzelcy”.

Wszystkie wpłacone kwoty będą ewidencjonowane i przekazane rodzinie.

 

BANK SPÓŁDZIELCZY W SUCHEDNIOWIE

34 8520 0007 3002 0018 6300 0001

 

Pamiętajmy, dobro wraca!!!!

 

Piosenka ku pokrzepieniu serc

"Wszystko będzie dobrze"

 

Kartka dla Medyka

>>> KLIK <<<

 

Zapraszamy do zakładki STYPENDIA

 

 

Informujemy, że do 10 kwietnia 2020 r. szkoła będzie zamknięta.

 

Komunikat dla rodziców i uczniów

 

           W związku z ograniczeniem funkcjonowania szkoły z powodu stanu epidemicznego, od 25 marca 2020 roku nauka realizowana będzie przy użyciu metod i technik kształcenia    na odległość, z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, zgodnie z podstawą programową. Uwzględniając równomierne obciążenie ucznia w danym dniu, możliwości psychofizyczne oraz zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń komunikacji elektronicznej, ustalony został plan zajęć.

Nauczyciele poprzez dziennik elektroniczny będą wysyłać zadania do realizacji z wykorzystaniem min.: Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej (www.epodreczniki.pl), (www.gov.pl/zdalnelekcje ), Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, programów telewizji publicznej, wydawnictw Nowa Era (https://www.nowaera.pl/naukazdalna) i WSiP (WsiPnet.pl), https://www.squla.pl/ , https://pistacja.tv/ oraz innych wskazanych przez nich materiałów.

Zadania do realizacji będą wysyłane przez „wiadomości” w dzienniku elektronicznym  lub umieszczane w zakładce „Zadania domowe”. Nauczyciele mogą też się komunikować przez Facebook czy Messenger. Prace uczniów będą oceniane.

Zachęcamy Państwa do współpracy, a uczniów bardzo prosimy o systematyczną naukę.

Drodzy Rodzice i Kochani Uczniowie,

w związku z aktualną sytuacją w naszym kraju i brakiem możliwości osobistego kontaktu z pedagogiem i psychologiem szkolnym zachęcamy Was do kontaktu poprzez dziennik elekroniczny lub meile: k.grzela.zpo5@op.pl – pedagog oraz a.cywinska.zpo5@op.pl - psycholog lub sp7.skarzysko@op.pl – sekretariat szkoły. W razie potrzeby, po ustaleniu dogodnego terminu, możemy konsultować się także telefonicznie.

Zachęcamy również do przeglądania materiałów, które będziemy zamieszczac w naszej zakładce - Pedagog - Psycholog.

 

Przypominamy rodzicom,

że każdy uczeń może a nawet powinien mieć, własne konto do dziennika elektronicznego.
Wystarczy, że rodzic prześle na adres e-mailowy szkoły
sp7.skarzysko@op.pl informacje z prośbą o założenie konta dla dziecka. W mailu należy podać e-mail dziecka, imię i nazwisko dziecka oraz imię i nazwisko rodzica.

 

 

 

Informacja

Rekrutacja do szkoły odbywa się na chwilę obecną internetowo.

Wniosek, który należy wypełnić znajduje się na naszej stronie internetowej >>> KLIK <<<
Skan wypełnionego wniosku  należy przesłać na adres sp7.skarzysko@op.pl
Jeżeli rodzice nie mają możliwości przesłania skanu dokumentu wówczas mogą napisać e-mail z podstawowymi danymi swoimi i dziecka oraz z  numerem telefonu.

 

Ogłoszenie

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo - Dzień Otwarty dla Przedszkolaków zostaje odwołany.

Informujemy,

że w celu skorzystania z pomocy psychologicznej dla uczniów, należy skontaktować się z sekretariatem szkoły przez dziennik elektroniczny.

Z uwagi na bieżącą sytuację, pomoc psychologiczna będzie udzielana w formie telefonicznej lub online i w razie konieczności ograniczona do przypadków pilnych.

 

Egzamin ósmoklasisty

>>> KLIK <<<

Informacja

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami dostępnymi na naszej stronie internetowej w Strefie Rodzica i Ucznia

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 w Skarżysku-Kamiennej zgodnie z decyzją podjętą przez Premiera Mateusza Morawieckiego zawiesza w dniu 12-13 marca 2020r. zajęcia dydaktyczne w szkole. W tych dniach szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze dla dzieci, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki.

Od 16.03.2020 do 25.03.2020 włącznie zajęcia zostają całkowicie odwołane i szkoła zostaje zamknięta.

Więcej informacji można uzyskać na stronie Kuratorium Oświaty

https://kuratorium.kielce.pl

 

Rodzicu!

Zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie, gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny.

 

Drogi Uczniu!

Pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe). Przerwa w funkcjonowaniu szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki; odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez nauczycieli. Przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

https://epodreczniki.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-podstawowa

Pani Agnieszka Kaczmarczyk - Nauczyciel na medal w powiecie skarżyskim. 

Serdeczne gratulacje !

Serdeczne gratulacje dla pani Agnieszki Kaczmarczyk , która w plebiscycie ,,Nauczyciel na medal,, zajęła w powiecie skarżyskim I miejsce oraz dla pani Elżbiety Iwańskiej, która zajęła w plebiscycie  III miejsce w powiecie skarżyskim !!!

Wielkie słowa uznania i szczere gratulacje !

 

>>> KLIK <<<

>>> KLIK <<<

Dni wolne od zajęć edukacyjnych

w roku szkolnym 2019/2020

 

2-3.I.2020

                         21-23.IV.2020 egzamin ósmoklasisty

30.IV.2020

12.VI.2020

1 dzień do ustalenia

Dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

w roku szkolnym 2019/2020

 

23-31.XII.2019 zimowa przerwa świąteczna

27.I-09.II.2020 ferie zimowe

09.IV-14.IV.2020 wiosenna przerwa świąteczna

Zakończenie roku szkolnego 26.VI.2020

 

Terminy i zasady przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

2019/2020

 

>>> KLIK  <<<

 

Informacja

Informujemy, iż zbiórka makulatury została zakończona.

 

Głosowanie na Budżet Obywatelski 2020

Głosowanie rozpoczęło się 26 sierpnia 2019 roku. Mieszkańcy Skarżyska-Kamiennej, zadecydują, gdzie trafi 400 tysięcy złotych. Wybrane cztery projekty zostaną zrealizowane w przyszłym roku.

Zachęcamy do głosowania na budowę inteligentnych przejść dla pieszych na os. Przydworcowe: ul. Zielna (2 przejścia), ul. Spółdzielcza (1 przejście).

 

>>>GŁOSUJ<<<

 

  Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 7 (ZPO nr 5) w Skarżysku – Kamiennej ogłasza nabór

do klasy I dla 7-latków

na rok szkolny 2020/2021

 

Termin zapisu do 31.03.2020.

Wnioski do pobrania znajdują się w sekretariacie szkoły oraz na naszej stronie internetowej.

 

 Serdecznie zapraszamy!

 

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

w Szkole Podstawowej nr 7

2 września 2019 roku

  • 8.30 rozpoczęcie dla klas II – VIII (płyta poniżej boiska)
  • 9.30 rozpoczęcie dla klas I (spotkanie na sali gimnastycznej)

Msza święta z okazji rozpoczęcia roku szkolnego zostanie odprawiona 3 września 2019 roku o godzinie 8.15.

Uczniowie idą wraz z nauczycielami w ramach zajęć lekcyjnych.

 

Wyprawka pierwszoklasisty

 

 

 

Ogłoszenie

W dniu 16 maja 2019 r. uczniowie z klas VI,VII,VIII mogą skorzystać z konsultacji z doradcą zawodowym.
Dyżur odbędzie się w godz. 15.00- 17.00 w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej- pokój 221,
ul. Pl. Floriański 1  w Skarżysku- Kam.   
Doradca zawodowy- p. Iwona Berus.   Serdecznie zapraszamy.
 

 

 

APEL O POMOC DOBREJ WOLI

Zwracamy  się z serdeczną prośbą, do wszystkich ludzi dobrej woli, o wsparcie materialne i finansowe dla rodziny z naszej szkoły (SP-7), którzy stracili w pożarze (15.04.2019) dach nad głową oraz wszystkie dobra materialne niezbędne do codziennego życia.

Po zabezpieczeniu podstawowych potrzeb rodziny, niezbędna jest obecnie pomoc materialna i finansowa: ubrania dla chłopców (3, 8, 10, 13 lat) oraz dziewczynki (10 lat), przybory szkolne, a także liczy się każda złotówka, aby zakupić sprzęt domowy.

To dla nas wszystkich czas próby i solidarności z ludzkim nieszczęściem – wszyscy razem na pewno damy radę.

Przekazujemy nr konta Rady Rodziców SP7, na który można wpłacać pieniądze dla rodziny. Konieczny jest dopisek "dla pogorzelców" lub "pogorzelcy".
Wszystkie wpłacone kwoty będą ewidencjonowane i przekazane rodzinie.
 
BANK SPÓŁDZIELCZY W SUCHEDNIOWIE
34 8520 0007 3002 0018 6300 0001
 
W sekretariacie SP7 znajduje się także puszka, do której można wrzucać dobrowolne datki.

W sprawie ewentualnej pomocy prosimy o kontakt z pedagogiem szkolnym lub sekretariatem szkoły (SP-7) 41/25-12-408.

 

Informacja dla ósmoklasistów

W dniach 15-17 kwietnia 2019 odbędzie się egzamin klas ósmych.

Uczniowie przychodzą do szkoły na godzinę 8.30.

W dniach 18.04 - 23.04 2019 r. trwa wiosenna przerwa świąteczna.

Drodzy Rodzice i Uczniowie klas ósmych!


Informujemy, że egzamin ósmoklasisty w naszej szkole
odbędzie się zgodnie z harmonogramem egzaminów
ustalonych przez CKE.
Zapraszamy uczniów klas ósmych do szkoły
w dniu 12 kwietnia 2019 r. o godz. 12.00 na spotkanie informacyjne.

Dyrekcja Szkoły

 

 

Konkurs -  W którym roku nasze miasto uzyskało prawa miejskie?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt graficzny Kartki Walentynkowej wyk. Gabrysia Bętkowska oraz Angelika Markiewicz z klasy 8b

Wesołych Walentynek !

 

 

 

 

 

 

Serdeczne gratulacje dla pani Edyty Niziołek , która w plebiscycie ,,Nauczyciel na medal,, zajęła w powiecie skarżyskim II miejsce !!!

Wielkie słowa uznania i szczere gratulacje !

>>>KLIK!<<<

 

 

Siódemka ma wyczekiwane boisko !!!

BARDZO DZIĘKUJEMY za Państwa głosy i za ogromne wsparcie bez którego ten sukces by nie powstał.

W jedności siła, jeszcze raz dziękujemy.

 

Pięknie dziękujemy !

Kolejny raz mobilizujemy sympatyków Siódemki !

MOŻEMY MIEĆ NOWE BOISKO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

 

Wszystko zależy od wyników głosowania, które rozpocznie się 17 września 2018 r.
Każdy uprawniony do głosowania mieszkaniec miasta będzie mógł oddać głos na jeden
wybrany przez siebie projekt. Do wyboru są dwie formy głosowania: tradycyjna, w sali nr 25 w Urzędzie Miasta przy ulicy Sikorskiego, w dni robocze w godzinach od 8.00 do 17.00, lub wygodniej, przez internet, za pośrednictwem strony skarzysko.budzet-obywatelski.org


ZACHĘCAMY DO GŁOSOWANIA PRZEZ INTERNET
 
Rodzice, uczniowie, wszyscy przyjaciele
i sympatycy ,,Siódemki,, przyłączcie się do głosowania !!!

 

 

 

AKTUALNOŚCI:

Witamy!

Utworzono dnia 12.12.2017

Witamy na naszej nowej stronie internetowej.

czytaj dalej na temat: Witamy!

ZAŁĄCZNIKI:

								

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W SKARŻYSKU

Utworzono dnia 03.09.2019, 14:16

Wyprawka pierwszoklasisty

Utworzono dnia 22.08.2019, 11:31

Załącznik

Utworzono dnia 14.06.2019, 20:57

Załącznik

Utworzono dnia 11.06.2019, 15:19

Załącznik

Utworzono dnia 04.04.2019, 10:45

Załącznik

Utworzono dnia 04.04.2019, 10:44

Rekolekcje

Utworzono dnia 27.03.2019, 15:15

Zapisy do szkoły

Utworzono dnia 30.01.2018, 09:44

Załącznik

Utworzono dnia 30.01.2018, 09:43

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny